WESPRZYJ

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wsparcia finansowego statutowych działań Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kliknięcie w poniższą ikonę daje możliwość, aby w sposób automatyczny dokonać wpłaty na rzecz PSL zarówno składki członkowskiej jak i darowizny na rzecz Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 
Dzięki Państwa wsparciu będzie nam łatwiej realizować naszą misję, którą Wincenty Witos wyraził w słowach:
 
"Potęgi Państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden choćby największy Geniusz - uczynić to może cały, świadomy swych praw i obowiązków naród."


 
Kliknięcie w obrazek przenosi automatycznie na stronę płatności

Dodatkowe informacje